Visie


Doen wat je wilt doen?

Ben je het eens met jezelf en word je blij van wat je doet? Wij vinden dat de verbinding met jezelf, je omgeving en de mensen om je heen, een cruciale factor is om vanuit overgave, enthousiasme en bezieling te leven en te werken. Het geldt voor mensen en ook voor organisaties. Wij willen graag onze eigen unieke bijdrage leveren mensen te helpen zich maximaal te verbinden met zichzelf en met hetgeen ze willen bereiken.

Ons innerlijk kompas

“Een visie geeft richting aan de gewenste toekomst, het geeft onze diepste overtuiging weer over wat goed en juist is. Daarin komt onze unieke kant naar boven, wie we in essentie zijn”. Deze uitspraak van Lennette Schuijt, spreekt ons zeer aan. Het sterkt de mening dat een intuïtief weten bij een ieder aanwezig is en in die zin aangesproken kan worden. Ons innerlijk kompas.

Oude patronen

Het kan zijn dat onbewuste processen een belemmerende rol spelen in je leven en in die zin het innerlijk kompas verstoren. Onderzoek van oude en ongewenste patronen kan dan gewenst zijn en noodzakelijk om verder te kunnen. Wij vinden het belangrijk om samen te werken als professionals om cliënten de meest adequate ondersteuning aan te bieden.

Eigen leerproces

Hoe mensen zijn, het menszijn, fascineerde mij als kind al. Ik hield ervan mensen te observeren en mij af te vragen waarom ze deden zoals ze deden. Naar mate ik ouder werd, studeerde en meer levenservaring kreeg, werd het me steeds duidelijker hoe complex en soms ook hoe angstig voorspelbaar we in elkaar zitten. Ik heb zelf ervaren dat het onderzoek van mijn eigen(onbewuste) patronen en thema’s, enorm bijgedragen heeft tot meer zelf acceptatie en de wil voluit te leven.

Ik wil mensen helpen zich meer te ontspannen en te leren vertrouwen op zichzelf. Een ieder heeft zijn eigen unieke leerproces. Ik en mijn collega’s werken vooral met de principes uit de positieve psychologie: toekomst- en oplossingsgericht.

– Gerda Dekker