Team Ontwikkeling

Wilt u een teamsessie, dan hebben we eerst een intake over uw wensen en maken we een training op maat. Thema’s kunnen zijn: elkaar beter leren kennen; het verbeteren van de onderlinge samenwerking; het ontwikkelen van persoonlijke autoriteit; het onderzoeken van stagnaties en belemmeringen.

Team Ontwikkeling DCpaardencoaching

Wat aan de orde is ontvouwt zich

We kunnen op 3 niveaus werken. Als eerste het gedragsniveau: hoe adequaat werken we samen en wat kunnen we verbeteren. Vervolgens het intrapsychische niveau: welke aannames en paradigma’s hebben we binnen het team, welke dragen bij aan een goed resultaat, en welke zijn inadequaat? Tot slot het systemische niveau: wat blijft verborgen en vraagt om aandacht? Met de opdrachtgever onderzoeken we de insteek voor de teamsessie.

Op aanvraag
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar info@dcpaardencoaching.nl.


Overig aanbod